dinsdag 23 juni 2015

Odysseus in Geel
ODYSSEUS VAN TOEN
 IN HET GEEL VAN NU


Wekenlang hadden de leerlingen van de vierde en vijfde klas van Steinerschool Novalis in Geel les gehad over de Griekse Godenwereld. Ze weten nu dus alles over Zeus, de grote oppergod, de godin van de wijsheid Pallas Athene en de wondermooie Aphrodite, de godin van de liefde en de schoonheid. Maar het hoogtepunt van dit leerproject, was de opvoering van een toneelstuk over de grote Griekse held Odysseus. Bijna 3000 jaar geleden beschreef de dichter Homerus zijn avonturen, in Geel kwamen ze tot leven, op 18 juni 2015.


Odysseus 

Even recapituleren: Odysseus was de koning van Ithaka, een eiland in het Grote Griekse Rijk. Odysseus moest huis en haard verlaten om te gaan vechten tegen de Trojanen. De oorlog duurde 10 jaar en werd uiteindelijk beslist dankzij een list, bedacht door Odysseus, die wij kennen als Het Paard van Troje: de Grieken bouwden een gigantisch houten paard, waarin zich honderden soldaten hadden verborgen, en plaatsten het paard voor de stadspoort van Troje. De Trojanen dachten dat de Grieken de strijd hadden opgegeven, en trokken het paard  naar binnen. ‘s Nachts sprongen de soldaten naar buiten en veroverden de stad ...

Odysseus dacht dat hij nu veilig huiswaarts kon keren, maar ook de reis zou nog eens 10 jaar in beslag nemen. Het toneelstuk van de leerlingen, begint aan de vooravond van zijn thuiskomst:


De terugkeer van de held

Telemachos, de zoon van Odysseus, kijkt verlangend uit over de zee. Toen zijn vader vertrok, was hij nog maar pas geboren, inmiddels is hij een jongeman. In de afwezigheid van zijn vader is zijn ouderlijk huis omgetoverd in een bende: diverse vrijers dingen naar de hand van de vrouw van Odysseus, de wonderschone Penelope, en Telemachos is nog te jong en onervaren om de vrijers uit het paleis te verjagen. Penelope tracht op alle mogelijke manieren tijd te winnen, maar de vrijers blijven aandringen en uiteindelijk belooft zij diegene te huwen, die de beroemde boog van Odysseus kan spannen. Geen van de vrijers slaagt daarin, maar dan wordt de boog ter hand genomen door een oude man die zojuist op Ithaka is aangekomen ... die oude man is niemand anders dan Odysseus en samen met zijn zoon, doodt hij de vrijers en brengt de rust terug in het koninklijke paleis ...

De kinderen hadden hun teksten goed ingestudeerd, en dankzij de deskundige hulp en begeleiding van Veerle en Elke werd een schoolklas omgetoverd in een Grieks eiland. De snorren en baarden waren perfect gesminckt en een cape was voldoende om een jongedame te veranderen in een oude man. Het enthousiasme van de jonge acteurs deed de rest. Elke, tevens de moeder van één van de leerlingen, was even nerveus als haar dochter, en zat in de laatste minuten voor het begin nog teksten in te studeren (om ze eventueel voor te zeggen aan haar dochter), maar zoiets heet ambiance.

Heel even ontstond er nog paniek toen één van de ouders een groepsfoto wilde maken, met alle acteurs plus meester Han. Er werd opgemerkt dat meester Han niet op de foto thuishoorde, want hij had niet in het toneelstuk meegespeeld. Meester Han verdedigde zich dapper, door op te merken dat hij als souffleur wel degelijk zijn steentje had bijgedragen.

U weet het: Op school heeft de meester altijd gelijk. 
Zelfs op Steinerschool Novalis. 
Hij mocht dus mee op de foto.
Foto's: Kathe van Geetsom